Partnerystės Programos Sąlygos ir Taisyklės:
  • ▪ Partnerystės išmokos pinigais galimos tik juridiniams asmenims arba fiziniams asmenims įregistravusiems individualią veiklą ir galintiems išrašyti mums sąskaitą. Jei to padaryti negalite, tai sukauptus komisinius galite panaudoti mūsų paslaugų apmokėjimui.
  • ▪ Minimali išmoka - 30EUR. Šis apribojimas negalioja, jei Pertnerystės programos sukaupti komisiniai panaudojami mūsų paslaugų apmokėjimui.
  • ▪ Kad išvengti galimo sukčiavimo, išmoka galima tik praėjus 60 dienų nuo rekomenduoto kliento mokėjimo dienos, jei užsakyta paslauga vis dar aktyvi.
  • ▪ Jei klientas atsisako paslaugos anksčiau ar paprašo pinigų grąžinimo, tai partnerio komisiniai nuo šios įmokos išminusuojami iš partnerio komisinių balanso.
  • ▪ Sukaupti komisiniai turi būti išsimokėti per ne ilgesnį kaip 1 metų terminą, skaičiuojant nuo komisinio pridėjimo į galimą išmokėti balansą dienos. Jei komisiniai iš galimo išmokėti balanso neišsimokami ilgiau nei 1 metus, tai yra neatstatomai pašalinami iš komisinių balanso.
  • ▪ Galimi išmokėjimo būdai: PayPal, Paysera.com, Bankinis pervedimas.
Svarbu! Mes netoleruojame SPAM'o ir kitų nepriimtinų rekomendavimo nuorodos platinimo būdų. Išaiškėjus, kad partneris platina rekomendavimo nuorodą nepriimtinais būdais, partnerio paskyra gali būti užblokuota.